Местни данъци и такси

Проверка на задължения за местни данъци и такси

За да проверите своите задължения за местни данъци и такси, Ви е необходим индивидуален ПИН код, който се получава лично от отдел "Местни данъци и такси" - община Каварна или с искане, подписано с електронен подпис и изпратено на официалната електронна поща на общината /услугата е безплатна/. Ако вече сте получили своя ПИН код, тук можете да проверите своите задължения за местни данъци и такси.

Места и начини за плащане

Вашите задължения можете да заплатите чрез: касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител банков превод ИЗИПЕЙ Български пощи Банка ДСК Банкова сметка: Вид на задължението Обслужваща банка BIC IBAN Код за вид…

Декларации - необходими документи и образци

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски  първата вноска        до 30 юни  втората вноска        31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5 % отстъпка. Необходими документи: - Копие на…

Нормативна уредба

  Закон за местните данъци и такси  Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Каварна Решение на Общински съвет за определяне на промил ТБО - Решение № 21 / 29.12.2015г. 

Контакти

Адрес:  Отдел "Местни данъци и такси" Община Каварна ул. "Добротица" 26 9650 гр. Каварна   Област Добрич       Телефони:   Справки за плащания:  +359 570 81807   Справки по декларации и услуги:   +359 570 81808 +359 570 81809 E-mail: mdt@kavarna.bg

Услуги

Издаване на удостоверение за данъчна оценка Издаване на удостоверение за декларирани данни Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ Издаване на копие от подадена данъчна декларация Издаване на дубликат на квитанция за платен данък Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка Искане за прихващане или възстановяване