До 17:00 часа на 11.03.2017 година (събота) се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия, за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. ще приема:
-    заявления за гласуване по настоящ адрес;
-    заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;
-    заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци;
-    заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.
Заявленията ще се приемат до 17:00 часа на 11.03.2017 година.