Приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. ще приема заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
Заявленията ще се приемат до 17:00 часа на 18.03.2017 година.