ЕП-2019-Приемане на заявления за гласуване до 17:30 часа на 11.05.2019 г.

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще приема:
- заявления за гласуване по настоящ адрес;
- заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия;
- заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци;
- заявления за издаване на удостоверения за гласуване на друго място.
Заявленията ще се приемат до 17:30 часа на 11.05.2019 година.