ЕП-2019-Съобщение

В изборния ден общинска администрация осигурява транспорт за улесняване гласуването на хора с увреждания.

Заявки се приемат на телефон 0570 82272.