ЕП-2019-Приемане на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. ще приема заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.
Заявленията ще се приемат до 17:30 часа на 18.05.2019 година.