Безплатен телефонен номер 0800 20323 за справка по избирателните списъци

Общинска администрация  гр. Каварна обявява безплатен телефонен номер 0800 20323 за справка по избирателните списъци за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.