Избори

Съобщение

Избори | 16.10.2015

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015 г. ще приема писмени заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци на 17.10.2015 г. (събота) от 8:00 до 17:00 часа.

Съобщение

Избори | 14.10.2015

ОИК Каварна съобщава на всички членове на Секционни избирателни комисии, че на 19.10.2015г. от 11.00 часа в залата на Читалище „Съгласие” гр. Каварна ще се проведе обучение за изборите за общински съветници, кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Съобщение

Избори | 14.10.2015

Общинска администрация Каварна съобщава на жителите на общината, че списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове и за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. са публикувани на сайта на общината и са обявени на информационното табло на ОИК в сградата на общинска администрация на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” 26.

Информационно-разяснителна кампания

Избори | 09.10.2015

Информационни материали  от разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г. •Видео клипове •Аудио клипове •Информационна брошура за национален референдум на 25.10.2015 г. •Кой може да гласува в националния референдум •Бюлетина и начин на гласуване в...

Съобщение

Избори | 09.10.2015

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015 г. ще приема заявления за гласуване по настоящ адрес на 10.10.2015 г. (събота) от 8:00 до 17:00 часа.

Съобщение

Избори | 02.10.2015

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25.10.2015 г. ще приема заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия на 3 и 4.10.2015 г....

Безплатен телефонен номер 0800 15380 за справка по избирателните списъци

Избори | 23.09.2015

Общинска администрация  гр. Каварна обявява безплатен телефонен номер 0800 15380 за справка по избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.