Избори

До 17:00 часа на 11.03.2017 година (събота) се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес, за гласуване с подвижна избирателна кутия, за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци и за издаване на удостоверения за гласуване на друго място

Избори | 09.03.2017

Общинска администрация Каварна уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждането на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г. ще приема: -    заявления за гласуване по настоящ адрес; -    заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия; -    заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци; -  ...

Безплатен телефонен номер 0800 20323 за справка по избирателните списъци

Избори | 28.02.2017

Общинска администрация  гр. Каварна обявява безплатен телефонен номер 0800 20323 за справка по избирателните списъци за избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. 

Покана за консултации за изготвяне на предложение за състав на СИК

Избори | 13.02.2017

Във връзка с провеждането на  изборите за Народно събрание на  26.03.2017г. и на основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, кметът на община Каварна кани представителите на политически партии и коалиции в 43-то Народно събрание на консултации за изготвяне на предложение за състав на СИК на 13.02.2017 г. от 14:00 часа в залата на общинска администрация Каварна на II етаж.

Информационно-разяснителна кампания

Избори | 03.11.2016

Информационни материали от разяснителната кампания на ЦИК във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. Видео клипове Аудио клипове Въпроси и отговори Презентации

Гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Избори | 03.11.2016

Общинска администрация Каварна уведомява избирателите от общината, че секциите, определени за гласуване на хора с увреждания са: Секция № 081700006 - Клуб на пенсионера „Радка Чаушева“, ул. „25-ти септември“ № 6, гр. Каварна. Съответните избирателни секции, както и входовете на сградите с такива секции, ще бъдат обозначени с табели и знаци. Избиратели с увреждания на зрението и...