Избори

МИ-2019-Покана за консултация за сформиране състава на секционните избирателни комисии

Избори | 13.09.2019

Във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., и на основание чл. 91, ал. 1 изр. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, кметът на община Каварна кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са...

МИ-2019-Списък на населените места в община Каварна, в които ще се произведат избори за кмет на кметство

Избори | 16.08.2019

Кметът на община Каварна със своя Заповед № 573 от 16.08.2019 г. определя населените места, в които ще се произведат избори за кметове на кметства както следва: 1.      с. Белгун 2.      с. Българево 3.      с. Септемврийци

МИ-2019-Покана за консултация за сформиране състава на Общинската избирателна комисия

Избори | 14.08.2019

Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., и на основание чл. 75, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, кметът на община Каварна кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са...

ЕП-2019- Съобщение от Община Каварна

Избори | 27.05.2019

Община Каварна уведомява членовете на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., че средствата са наредени по банковите им сметки. За тези, които не са представили такива, изплащането на възнагражденията ще започне на 28.05.2019 г. от 13:30 ч. на касата на общината.  

ЕП-2019-Съобщение

Избори | 25.05.2019

В изборния ден общинска администрация осигурява транспорт за улесняване гласуването на хора с увреждания. Заявки се приемат на телефон 0570 82272.

ЕП-2019-Машинно гласуване на избиратели

Избори | 22.05.2019

Видеоклип за машинно гласуване

ЕП-2019- Обучение на секционните избирателни комисии

Избори | 15.05.2019

Общинска администрация Каварна уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че на 22.05.2019 г. от 15:00 часа в салона на НЧ „Съгласие-1980“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия.