Регистрация на пчелни семейства

Необходими документи:

- Заявление

- Декларация

Срок за предоставяне:

3 дни

Цена на услугата:

Безплатна