Продажба на тръжни документи за продажба на имот

Необходими документи:

- Няма

Срок за предоставяне:

Веднага

Цена на услугата:

50,00 лв.