Продажба на тръжни документи за отдаване под наем на имот

Необходими документи:

- Няма

Срок за предоставяне:

Веднага

Цена на услугата:

10,00 лв.