Продажба на общински нежилищен имот

Необходими документи:

- Искане свободен текст

Срок за предоставяне:

След процедура:

- Решение на Общински съвет

- Търг

Цена на услугата:

По договор