Плащане на наем за общински имот

Необходими документи:

- Договор за наем

Срок за предоставяне:

Веднага

Цена на услугата:

По договор