Издаване на удостоверение за собственост на имот от емлячен регистър

Необходими документи:

- Искане свободен текст

- Удостоверение за наследници

Срок за предоставяне:

14 дни

Цена на услугата:

- Обикновена - 5,00 лв.

- Бърза- 7,00 лв.

- Експресна – 10,00 лв.