Административни услуги "Местни данъци и такси"

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга   / в рамките на 7 работни дни /  - 15,00 лв. - Бърза услуга  / в три дневен срок /   - 22,50 лв. - Експресна услуга  / в рамките на един работен ден /   – 30,00 лв. Необходими документи: 1. Искане по образец; 2. Копие на документи, удостоверяващи собствеността. 3. Копие на...

Издаване на удостоверение за декларирани данни

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /   -  5,00 лв. - Бърза услуга / в три дневен срок /       -  7,50 лв. - Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 10,00 лв. Необходими документи: - Искане по образец ; - Документ за самоличност.Пълномощно /при...

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /  - 5,00 лв. - Бърза услуга / в три дневен срок /   - 7,50 лв. - Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 10,00 лв.  Необходими документи: - Искане по образец ; - Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и...

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /              - 1,00 лв./стр. - Бърза услуга / в три дневен срок /      - 1,50 лв./стр. - Експресна услуга / в рамките на един работен ден /   – 2,00 лв./стр. Необходими документи: - Искане по...

Издаване на дубликат на квитанция за платен данък

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /  - 2.00 лв. - Бърза услуга / в три дневен срок /   - 3.00 лв. - Експресна услуга / в рамките на един работен ден / – 4.00 лв. Необходими документи: - Искане по образец ; - Документ за самоличност.Пълномощно /при необходимост/- представя се копие и оригинал. Изтегли образец

Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена проверка

21.08.2016

Такса и срок за изпълнение на услугата: - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни /                         - 2.00 лв. - Бърза услуга / в три дневен срок /   - 3.00 лв. - Експресна услуга  / в рамките на един работен ден /   – 4.00...

Искане за прихващане или възстановяване

21.08.2016

Необходими документи: - Искане по образец; - Документ удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума; - Документ удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на надвнесената сума; - Пълномощно /при необходимост/ - представя се копие и оригинал. Изтегли образец

Декларации - необходими документи и образци

21.08.2016

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижими имоти Срокове: ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски  първата вноска        до 30 юни  втората вноска        31 октомври При заплащане на цялата сума  до 30 април ползвате 5 % отстъпка. Необходими документи: - Копие на...