Конкурси

Протокол № 3 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

20.03.2018

                                         П Р О Т О К О Л № 3   на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение №...

Протокол №2 на конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” град Каварна

16.03.2018

  П Р О Т О К О Л №2 на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018 г. на кмета на...

Конкурс за избор на директор на Общинско предприятие „Чиракман” - Протокол №1

14.03.2018

 П Р О Т О К О Л №1 на конкурс за избор на директор на  Общинско предприятие „Чиракман”  град Каварна, назначена със Решение № 414/02.02.2018г. по Протокол № 31 на Общински съвет Каварна и Заповед №122/06.03.2018 г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 128/07.03.2018г. на кмета на община...

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие "Чиракман", гр. Каварна

26.02.2018

Обявление за конкурс за избор на директор на Общинско предприятие  "Чиракман", гр. Каварна    Публикувано на: 26.02. 2018г. Валидно до: 12.03 2018 г., 17:00 ч.   О Б Я В Л Е Н И Е          ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 414 по Протокол №31 от 02.02.2018г....

Обявление за конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей- Каварна

09.02.2018

Публикувано на: 09.02. 2018г. Валидно до: 23.03. 2018г., 17:00 ч.    О Б Щ И Н А   КАВАРНА ул. "Добротица" № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 И ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА И ЧЛ. 8, АЛ.5  ОТ ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА,ЧЛ.28 АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ЗАПОВЕД №60/09.02.2018 ГОД .НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА   ОБЯВЯВА КОНКУРС за...

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна - Протокол № 3

10.03.2017

ПРОТОКОЛ № 3 на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.02.2017г. на...

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна -протокол №2

08.03.2017

ПРОТОКОЛ №2 на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед № 105/15.01.2017г....

Конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

06.03.2017

П Р О Т О К О Л №1 на комисия за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, назначена със Решение № 254 по Протокол №18 от 31.01.2017г.  на Общински съвет Каварна и Заповед № 106/15.02.2017г. на кмета на община Каварна за определяне на представители на общинска администрация Каварна в състава на комисията; Заповед №...

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

15.02.2017

Публикувано на: 15.02.2017г. Валидно до: 01.03.2017г., 17:00 ч. ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА КАВАРНА Гр.Каварна, ул. "Добротица" № 26,  На основание Решение № 245 по Протокол №18 от 31.01.2017г. на  Общински съвет Каварна ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна 2.1. Основни изисквания към кандидатите: •    висше...

Списък на допуснатите до втори етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна

13.12.2016

Kомисията за организиране и провеждане на конкурс, за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна I. Не допуска до II етап на конкурса за възлагане на управлението на "Каварна" ЕООД, гр. Каварна, следните участници: 1.   Веселин Тодоров Василев - поради липса на минимум 3 години управленски опит;  2.  Елка Николова Маринова - поради реализирани...