Йордан Петров Йорданов - заместник-кмет

Йордан Петров Йорданов

Заместник-кмет "Европейски фондове и инвестиционна дейност"

Роден на 05.02.1983 година в град Каварна. В края е на обучението си в Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, специалност: „Хидромелиоративно строителство“. Работил като началник на ВиК – район Каварна.

За контакти:

Телефон: +359 570 82134

Факс: +359 570 85122

E-mail: yordan.yordanov@kavarna.bg