Донка Велева - Кмет на с. Видно

Кметство с. Видно

9668 с. Видно

ул. „Тринадесета“ № 16

Телефон: +359 5745 5232