Кметове и кметски наместници

Йордан Баналиев - Кметски наместник на с. Поручик Чунчево

Кметство с. Поручик Чунчево 9658 с. Поручик Чунчево ул. „Пета“ № 14 Телефон: +359 5742 2361

Евелина Кенарлиева - Кмет на с. Раковски

Кметство с. Раковски 9657 с. Раковски ул. „Трета“ № 9 Телефон: +359 5742 2277

Иван Стоянов - Кмет на с. Свети Никола

Кметство с. Свети Никола 9662 с. Свети Никола ул. „Втора“ № 13 Телефон: +359 570 42272

Павлина Димитрова - Кмет на с. Селце

Кметство с. Селце 9655 с. Селце ул. „Първа“ № 1 Телефон: +359 570 86082

Вела Вълкова - Кмет на с. Септемврийци

Кметство с. Септемврийци 9693 с. Септемврийци ул. „Първа“ № 9б Телефон: +359 5746 5370

Ердоан Демиров - Кмет на с. Топола

Кметство с. Топола 9654 с. Топола ул. „Пета“ № 7 Телефон: +359 570 89067

Сезгин Мехмед Мехмед - Кметски наместник на с.Травник

Кметство с. Травник 9694 с. Травник ул. „Трета“ № 2 Телефон: +359 5746 5570

Милен Стоянов - Кметски наместник на с. Хаджи Димитър

Кметство с. Хаджи Димитър 9657 с. Хаджи Димитър ул. „Първа“ № 15 Телефон: +359 5742 2333

Петранка Стоянова - Кметски наместник на с. Челопечене

Кметство с. Челопечене 9664 с. Челопечене ул. „Първа“ № 11 Телефон: +359 5745 5363